Prowadząc firmę musisz doskonale orientować się w swoim otoczeniu biznesowym. Monitorowanie konkurencji, ich poczynań, wdrażanych produktów, również zmian na polu rozwoju gospodarki kraju a także i politycznych. Dzięki analizom otrzymujesz odpowiedzi na pytania dotyczące jak działać, jaką usługę, jaki produkt rozwijać, jakie ceny zastosować i oczywiście jaki jest popyt na rynku.

Do przeprowadzenia satysfakcjonującej analizy rynku stosujemy szereg narzędzi analitycznych:

  • analiza SWOT
  • analiza PEST
  • analiza SPACE
  • analiza 5 sił Pottera
  • mapa grup strategicznych