Wykonanie zaawansowanej strony internetowej:

Akcja higienizacja, przygotowanie trzech rollupów:

Przygotowanie filmu reklamowego wyświetlanego w CH Kaskada